Author Archives: admin

กลุ่มบริษัทในเครือ ซี แวลู จำกัด (มหาชน)ได้ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน ตำบล คลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม แหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีความสำคัญให้ประโยชน์นานัปการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

Read more

กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงาน ได้ฝึกสมาธิ ในโครงการดีดี ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read more

บริษัทซี แวลู จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อมอบผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขแก่สุขนัขไร้บ้าน ณ สำนักพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Read more

73/73