Category Archives: Coronavirus Crisis

สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครปฐมนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้ง ขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณ ท่าน หน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครปฐม และสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ที่ได้มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังตลอดมา

Read more

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีแวลู พร้อมคณะ ได้มอบผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องในเครือกลุ่มซีแวลู…

Read more

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กลับมาระบาดในรอบที่สองส่งผลให้คณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้สถานการ์นั้นกลับมาคลี่คลายได้โดยไว้ โดยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ผนึกกำลังอย่างเต็มที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากที่สถานการณ์ได้เป็นที่กังวลของให้ฝ่าย ทำให้การดูแลควบคุมนั้นต้องขอความร่วมมือจากหน่าวยงานภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมมือกันแก้ไข ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยหลายฝ่ายได้เข้าช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางภาครัฐ มาโดยตลอด  และเมื่อวันที่…

Read more

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีแวลู พร้อมคณะ ได้มอบผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องในเครือกลุ่มซีแวลู…

Read more

ภายใต้สถานการณ์การระบาดโควิด บริษัทยูนิคอร์ด ตระหนักถึงความเดือนร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ

Read more

บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย แต่ในขณะเดียวกันก็มีการ ให้ช่วยเหลือจากหลากหลายหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนและคอยเป็นกำลังใจ

Read more

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ลงพื้นพร้อมแจกจ่าย อาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

Read more

บริษัท ซี แวลู ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้กำลังใจทีมแพทย์ เข้าบริจาคผลิตภัณฑ์ ซู เปอร์ ซี เชฟ ให้กับ โรงพยาบาล

Read more

บริษัท ซี แวลูมอบเครื่องช่วยหายใจให้ รพ.สมุทรสาคร เพื่อต่อสู้กับวิกฤต โรคระบาดโควิด-19 และใช้กับผู้ป่วยทั่วไป

Read more

กลุ่ม บจม.ซี แวลูฯ ส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต้านภัย COVID – 19 สภากาชาติไทย

Read more

10/10