Category Archives: CSR

โครงการแบ่งปันอาหารสัตว์เลี้ยงน้อง หมาแมวกับแบรนด์ เน็กโกะไปยังสถานดูแล ณ ที่ต่างๆ เพราะความห่วงใยและโอกาสที่น้องหมาแมวควรได้รับ

Read more

ส่งท้ายวันวานสานสัมพันธ์แบ่งปันความสุขไปกับกิจกรรม Walk Rally ที่ในครั้งนี้ได้เดินทางมาถึงรอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในทั้ง 3 ครั้งนั้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ความเชื่อมโยง…

Read more

บริษัทในเครือ ซี แวลู ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ภาคใต้

Read more

บริษัท ซี แวลูฯ เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะเลปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

Read more

กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ที่บริษัทในเครือ ซี แวลูฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทตั้งฮั่วซิน

Read more

โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนนี้ ได้ถูกส่งมอบให้กับทางโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์  (สาครตาลสุวรรณาคม

Read more

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563

Read more

กิจกรรมสร้างสรรค์ กับ CSR ของ บริษัท ซี แวลู จำกัด(มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2562

Read more

น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นสถานการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลทำให้ประชาชนในจังหวัดได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

Read more

โครงการ ซี แวลู ปั้นฝันปันยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 3 จบลงด้วยภาพความประทับใจ และความตั้งใจที่จะตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง

Read more

10/26