Category Archives: กิจกรรมเสริมสร้างความยั่งยืน

บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) และ บริษัท นีโอเอสเค จำกัด ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ เพื่อส่งมอบพันธุ์ปลากะพงขาว ให้กับทางโรงเรียนได้นำไปเลี้ยงเพราะพันธุ์เพื่อขยายจำนวนให้มีปริมาณมากขึ้นและสามารถนำปลาที่โตเต็มวัยไปขายในท้องตลาดได้

Read more

Green Network กิจกรรมที่ ส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มบริษัทในเครือ ทั่งฮั่วซิน กรุ๊ป ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังเผชิญปัญหาในด้านต่างๆ

Read more

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:00 น. ออกเดินทางไปยังวัดพระหินวนาราม พนักงานจิตอาสาแบ่งพื้นที่ในการทำงานอย่างชัดเจนและเริ่มลงมือช่วยกันทำความสะอาดพื้นวัด ขัดและล้างพื้นโบสถ์ ล้างห้องน้ำ ตัดหญ้า เก็บขยะ กวาดพื้น ถูพื้นศาลา ทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย

Read more

บริษัท Sea Value ร่วมตั้งเต้นท์โรงทาน ทำขนมจีนน้ำยาทูน่า แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2559

Read more

4/4