กรีนพีซ จัดอันดับ ซูเปอร์ ซีเชฟ ยืนหนึ่ง ทูน่ากระป๋อง ในไทย

กรีนพีซ จัดอันดับความยั่งยืนของทูน่ากระป๋อง ปี พ.ศ. 2563

ผลการจัดอันดับความยั่งยืนปลาทูน่ากระป๋องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 ประเทศยักษ์ใหญ่ของอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ผลปรากฏว่าแบรนด์ ซูเปอร์ ซี เชฟที่ผลิตโดยบริษัท SeaValue ติดอันดับ 2 และเป็นแบรนด์เดียวของไทยที่จัดอยู่ในเกณฑ์ ‘‘ ดี ’’ นอกนั้นอยู่ในระดับพอใช้และมี 1 แบรนด์ที่ต้องปรับปรุง

โดยข้อมูลจากรายงาน แบรนด์ ซูเปอร์ ซี เชฟ ผลิตจาก ‘‘ ทูน่าครีบเหลือง ’’ ที่ถูกจับด้วยเบ็ดตวัด วิธีการจับในลักษณะนี้เข้าข่ายการทำประมงแบบยั่งยืน ช่วยลดความเสี่ยงของการละเมิดสิทธิแรงงานกลางทะเล นอกจากนี้ แบรนด์ ซูเปอร์ ซี เชฟ ยังมีความเข้มแข็งในด้านความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับ (TRACEABILITY) ที่ดีมากสามารถตรวจสอบที่มาของปลาทูน่านับตั้งแต่ในทะเลจนเข้าสู่กระป๋องและการวางจำหน่าย และมีมาตรการความโปร่งใสและการให้ข้อมูลกับผู้บริโภค (TRANSPARENCY AND CUSTOMER INFORMATION) ตลอดจนโรงงานที่ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารทะเลที่มาจากการทำประมงอย่างยั่งยืนและมาตรฐานความปลอดภัยของโลมา

อย่างไรก็ตามทางกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนับสนุนให้บริษัท SeaValue เดินหน้าทำงานร่วมกับองค์กรหรือตัวแทนด้านแรงงานและให้ขยายมาตรการด้านความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้แบรนด์อื่นๆ ( ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER -OEM) เพื่อส่งขายไปยังตลาดใน ต่างประเทศด้วยเช่นกัน

รายงานการจัดอันดับความยั่งยืนปลาทูน่ากระป๋องปี พ.ศ.2563 https://www.greenpeace.org/thailand/publication/17329/ocean-sustainability-canned-tuna-ranking-report-2020/

ข่าว Thai PBS

THE EXIT: เปิดกระป๋องทูน่าไทย ตอน 1 (ส่งออกพุ่ง) https://news.thaipbs.or.th/content/296268

THE EXIT: เปิดกระป๋องทูน่าไทย ตอน 2 (อุปสรรคทูน่าไทย) https://news.thaipbs.or.th/content/296301