ซี แวลู ปันน้ำใจสู้ภัย

COVID-19 #2

โครงการซีแวลูปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 #2 ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและพันธมิตรในนามบริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันสบทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19  มอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยมียอดบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรรวมทั้งหมด 1,275,159 บาท และเงินสมทบทุนจากบริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) 24,841 บาท รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 1,300,000 บาท

ผลิตภัณฑ์ของเรา

SUSTAINABLE SEAFOOD PROCUREMENT AND PROCESSING POLICY

Sea Value is a founder and member of the International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), an organization which undertakes science based initiatives for the long-term conservation and sustainable use of fish stocks (initially tuna), reducing bycatch and promoting ecosystem health.

สนับสนุนภาครัฐแก้ไขปัญหาโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด นำโดยคุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบริษัท ได้เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เพื่อมอบผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ตรา บิ๊กโบว์ล จำนวน 10,000 กระป๋อง มูลค่า 170,000 บาท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครปฐมนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้ง ขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณ ท่าน หน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครปฐม และสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ที่ได้มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังตลอดมา

ซี แวลูจิตอาสา ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

จากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ส่งผลกระทบจ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี ประชาชนเดือดร้อนกว่า 33,000 ครัวเรือน  ภัยพิบัตินี้ได้สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากให้แก่พี่น้องประชาชน  ทำให้หลายต่อหลายครัวเรือนต้องอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่เพราะความลำบากในการดำเนินชีวิตในสภาวะที่ไม่ปกติ