กิจกรรมสันทนาการเพื่อพนักงาน

ส่งท้ายวันวานสานสัมพันธ์แบ่งปันความสุขไปกับกิจกรรม Walk Rally ที่ในครั้งนี้ได้เดินทางมาถึงรอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในทั้ง 3 ครั้งนั้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ความเชื่อมโยง ระหว่างองค์กรกับพนักงาน ต่างมีความสำคัญซึ่งกันและกัน จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างแข็งแรง เพราะมีบุคลากรที่ดี เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวนำไปข้างหน้า

เชือ่ได้ว่า เสียงหัวเราะความสนุกสนานและ ความสุข ที่อยู่เคียงข้างทุกคนในเวลา 2 วัน 1 คืน จะสามารถสร้างความอบอุ่นใจและได้มิตรภาพใหม่ๆจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างแน่นอน เป็นเซอร์ไพท์ส่งท้ายกับธีมงาน ไทยบ้าน โดยในครั้งนี้ บริษัท ซี แวลูฯ ร่วมกับแผนก HRD ได้รวบรวมเอาข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆจากการจัดกิจกรรมทั้ง2ครั้งที่ผ่านมา แล้วนำมาปรับใช้ในครั้งนี้ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาด พนักงานทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ ด้วยการแบ่งกลุ่ม ตั้งชื่อ และเข้าเล่นเกมส์ตามฐานต่างๆ หลังจากจบเกมส์ก็จะเป็นการสรุปผลของแต่ละทีมโดยหัวทีมจะมาแบ่งปันความรู้สึกที่ได้จากการทำกิจกรรมกับคนในทีม ผนวกกับความสนุกในช่วงไนท์ปาร์ตี้ที่สามารถสร้างความประทับใจให้หลายๆคนเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณทีมงานรวมไปถึงผู้พนักงานที่ได้ร่วมถ่ายทอดความสนุกกันออกมา ทำให้งานในครั้งนี้มีสีสัน และภาพความทรงจำที่ดี

กิจกรรม Walk Rally  ในครั้งนี้ ได้มีผู้บริหารให้ความสนใจ เล็งเห็นถึงความสำคัญ กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ ซึ่งเน้นเรื่องสัมพันธภาพ การประสานงาน การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างในการทำกิจกรรม จะมีการวางแผน การกำหนดเป้าหมาย และตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นแล้วว่า ทุกคนสามารถร่วมมือร่วมใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรค์และพร้อมจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ภารกิจนั้นสำเร็จ