ไขข้อกังวล ก่อนตัดสินใจในลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด- 19

เชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงอยู่ในช่วงของการตัดสินใจ หรือว่ากำลังหาวิธีเชิญชวนคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวให้ไปร่วมลงทะเบียนในการรับวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลจัดหาไว้ให้ แต่ก็ยังคงไม่กล้าหรือยังไม่อยากเป็นคนที่เสี่ยงไปฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆ เพราะกลัวเรื่องของผลข้างเคียง หรือผลกระทบหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19

วันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์คุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนฉีด วันไปฉีด ผลข้างเคียงหลังจากรับวัคซีน ประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละยี่ห้อ การกลายพันธุ์ของเชื้อไว้รัส และข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 อย่างรอบด้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจในลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด- 19