ไขข้อกังวล ก่อนตัดสินใจในลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด- 19

เชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงอยู่ในช่วงของการตัดสินใจ หรือว่ากำลังหาวิธีเชิญชวนคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวให้ไปร่วมลงทะเบียนในการรับวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลจัดหาไว้ให้ แต่ก็ยังคงไม่กล้าหรือยังไม่อยากเป็นคนที่เสี่ยงไปฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆ เพราะกลัวเรื่องของผลข้างเคียง หรือผลกระทบหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19

วันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์คุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนฉีด วันไปฉีด ผลข้างเคียงหลังจากรับวัคซีน ประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละยี่ห้อ การกลายพันธุ์ของเชื้อไว้รัส และข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 อย่างรอบด้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจในลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด- 19

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.