จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลฯ

น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นสถานการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลทำให้ประชาชนในจังหวัดได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทางบริษัทในเครือ ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าให้การช่วยเหลือ โดยได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องนุ่มห่มและยารักษาโรค จากพนักงานภายในองค์กร โดยภายหลังจากการปิดรับบริจาค ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 7,230 บาท และถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่ากว่า 137,520 บาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทีมจิตอาสาของบริษัท จำนวน 20 คน ได้เดินทางลงไปยังพื้นที่เพื่อนำสิ่งของที่ได้เตรียมไว้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย โดยแบ่งออกเป็น 5 จุดในตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จุดที่หนึ่งที่ทีมงานจิตอาสาได้นำสิ่งของไปมอบให้นั้น เป็นวัดปากหวายสุนทราวาส ส่งมอบถุงผ้ายังชีพ จำนวน 300 ชุด จุดที่สอง หมู่บ้านคูสว่าง จำนวน 150 ชุด จุดที่สาม หมู่บ้านกุดชุม จำนวน 150 ชุด จุดที่สี่บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 จำนวน 200 ชุด และจุดที่ห้าบ้านหนองกินเพลหมู่ 8 จำนวน 200 ชุด จากข้อมูลล่าสุดในพื้นที่นั้น ระดับน้ำได้ลดตัวลงแล้ว แต่ความเสียหายต่างๆยังคงส่งผลกระทบให้ชาวบ้านใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบาก สภาพที่พักอาศัยที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นช่วงเวลานาน ยังคงต้องได้รับการฟื้นฟู ชาวบ้านหลายครัวเรือนยังคงต้องพึ่งพาโรงอาหารตามจุดให้บริการผู้ประสบภัย เพราะข้าวของในครัวเรือนไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ผู้ประสบภัยยังคงต้องได้รับการเยียวยาและความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก ทางคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ผู้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ และทีมงานจิตอาสาที่ลงพื้นที่ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงวิกฤตนี้ และกลับมาสู่สภาวะปกติ ได้โดยเร็ว

ยูนิคอร์ดร่วมมือ GMI เพิ่มขีดความสามารถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.