จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลฯ

น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นสถานการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลทำให้ประชาชนในจังหวัดได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทางบริษัทในเครือ ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าให้การช่วยเหลือ โดยได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องนุ่มห่มและยารักษาโรค จากพนักงานภายในองค์กร โดยภายหลังจากการปิดรับบริจาค ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 7,230 บาท และถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่ากว่า 137,520 บาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทีมจิตอาสาของบริษัท จำนวน 20 คน ได้เดินทางลงไปยังพื้นที่เพื่อนำสิ่งของที่ได้เตรียมไว้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย โดยแบ่งออกเป็น 5 จุดในตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จุดที่หนึ่งที่ทีมงานจิตอาสาได้นำสิ่งของไปมอบให้นั้น เป็นวัดปากหวายสุนทราวาส ส่งมอบถุงผ้ายังชีพ จำนวน 300 ชุด จุดที่สอง หมู่บ้านคูสว่าง จำนวน 150 ชุด จุดที่สาม หมู่บ้านกุดชุม จำนวน 150 ชุด จุดที่สี่บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 จำนวน 200 ชุด และจุดที่ห้าบ้านหนองกินเพลหมู่ 8 จำนวน 200 ชุด จากข้อมูลล่าสุดในพื้นที่นั้น ระดับน้ำได้ลดตัวลงแล้ว แต่ความเสียหายต่างๆยังคงส่งผลกระทบให้ชาวบ้านใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบาก สภาพที่พักอาศัยที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นช่วงเวลานาน ยังคงต้องได้รับการฟื้นฟู ชาวบ้านหลายครัวเรือนยังคงต้องพึ่งพาโรงอาหารตามจุดให้บริการผู้ประสบภัย เพราะข้าวของในครัวเรือนไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ผู้ประสบภัยยังคงต้องได้รับการเยียวยาและความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก ทางคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ผู้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ และทีมงานจิตอาสาที่ลงพื้นที่ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงวิกฤตนี้ และกลับมาสู่สภาวะปกติ ได้โดยเร็ว