จิตอาสา ปลูกปะการังเทียมแสมสาร

                เป็นอีกหนึ่งบทบาท ที่เราตั้งใจทำเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับสังคม ซึ่งหลังจากสำรวจเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติในหลายส่วนแล้ว เรายังพบว่าในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันและควรต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ ทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะในส่วนของพืชพันธุ์ใต้ท้องทะเล เนื่องจากเป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์น้ำนาๆชนิด ที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีข้อมูลที่เห็นได้ชัดจากปรากฏการณ์ เอลนิโญ่ ที่ทำให้อุณหภูมิของโลกและน้ำทะเลสูงขึ้น จนทำให้ปะการัง และสิ่งมีชีวิตบริเวณแนวปะการัง เปลี่ยนจากสีต่าง ๆ  เป็นสีขาวและค่อย ๆ ตายไป    ซึ่งจากการสำรวจ ระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณหลายแห่งทั่วประเทศ  เมื่อช่วงเดือน  เมษายน – พฤษภาคม 2553 ปรากฏว่ามีการฟอกขาวถึง 90 เปอร์เซ็น และเมื่อเดือน กรกฎาคม 2553 อุณหภูมิของน้ำทะเลลดลงทำให้ปะการังและสิ่งมีชีวิต เริ่มฟื้นและมีสีสันขึ้น ประมาณ 20 เปอร์เซ็น  จึงจำเป็นต้องอนุรักษ์พันธุ์ปะการัง สร้างแนวปะการังให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเล และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องการอนุรักษ์ และฟื้นฟูท้องทะเล ให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้น เราจึงได้มีความต้องการอนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรทางทะเลไว้   เพื่อให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา  ได้รับความรู้และเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลของไทย

                  กิจกรรมอนุรักษ์ปะการัง เป็นกิจกรรมที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รู้จักการอนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุลใต้ท้องทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง เป็นมาตรการสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรแนวปะการังของประเทศสามารถดำรงสภาพความสมบูรณ์อยู่ได้ จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการอนุรักษ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง  ทางบริษัท ซี แวลู จำกัด(มหาชน) จึงจัดทำโครงการเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ปลูกปะการังเทียมครั้งนี้โดยได้เดินทางไปที่  ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยมีเป้าหมายในการนำพนักงานลงพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกปะการังเพื่อเป็นการฟื้นฟูแนวปะการังที่ได้รับความเสียหาย ภายในกิจกรรม เราได้เข้าอบรมและเรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ เมื่อทำความเข้าใจและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการปลูกปะการังแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะพาลงไปยังทะเลเพื่อทำการปลูกปะการัง 

                 เป็นที่แน่นอนว่าผลกระทบมากมายที่เกิดขึ้น ทำให้เราคำนึงถึง ความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก เนื่องจากทั้งเป็นแหล่งอนุบาล รวมทั้งทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นเขตกำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่งได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เราได้คาดหวังว่าการร่วมทำกิจกรรมปลูกปะการังในครั้งนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาและการมีส่วนร่วมกันในการรับผิดชอบแก้ไขปัญหา เพื่อให้ทรัพยากรของเราอยู่คู่กับโลกใบนี้ไปจนถึงลูกหลานของเรา