สมทบทุนเพื่อลมหายใจ ซีแวลูปันน้ำใจสู้ภัย โควิด-19 # 2

โครงการ ซีแวลู ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 ครั้งที่ 2 มีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19  มอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยมียอดบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรรวมทั้งหมด 1,275,159 บาท และเงินสมทบทุนจากบริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) 24,841 บาท รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 1,300,000 บาท

เมื่อพฤหัสที่ 20 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรในนามบริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ 4 โรงพยาบาลทั้งในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  1. โรงพยาบาลสมุทรสาคร

บริจาคโดย กลุ่มบริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) และสมาคมทูน่าแห่งประเทศไทย นำทีมโดยคุณอมรพันธ์ อร่ามวัฒนานนท์ คุณสมบัติ จันทร์ศศิธร ตัวแทนพนักงาน UC1 และ คุณสมบุญ แต่โสภาพงษ์ (ตัวแทนบริษัท LC) เดินทางร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (MULTI-PURPOSE Portable Ventilator รุ่น MTV 1000) จำนวน 1 เครื่องมูลค่า 300,000 บาท ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 200 ชุด มูลค่า 90,000 บาท เครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่องมูลค่า 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร รวมมูลค่าทั้งสิ้น 440,000 บาท

  1. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

บริจาคโดย บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) สาขา 2 นำทีมโดยคุณอมรพันธ์ อร่ามวัฒนานนท์ คุณสมบัติ จันทร์ศศิธร คุณสุทิน แสวงศิลป์ ตัวแทนพนักงาน UC2  และคุณบุรินทร์ สหัสธารากุล (ตัวแทนบริษัท NEO SK) เดินทางร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (MULTI-PURPOSE Portable Ventilator รุ่น MTV 1000) จำนวน 1 เครื่องมูลค่า 300,000 บาท เครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่องมูลค่า 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 350,000 บาท

  1. โรงพยาบาลนครปฐม

บริจาคโดย บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด นำทีมโดยคุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ คุณคณิต เสรีตระกูล คุณวินัย ไทยเจริญ และตัวแทนพนักงาน ไอ.เอส.เอ เดินทางร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (MULTI-PURPOSE Portable Ventilator รุ่น MTV 1000) จำนวน 1 เครื่องมูลค่า 300,000 บาท เครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่องมูลค่า 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 350,000 บาท

  1. โรงพยาบาลสามพราน

บริจาคโดย บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด นำทีมโดยคุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ คุณคณิต เสรีตระกูล คุณวินัย ไทยเจริญ และตัวแทนพนักงาน ไอ.เอส.เอ เดินทางร่วมบริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง High Flow รุ่น H80-M จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสามพราน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 160,000 บาท

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรใจบุญทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19 ไปด้วยกัน

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ขึ้นรับรางวัล เพชรพาณิชย์

รางวัล “เพชรพาณิชย์” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.