ซี แวลู จิตอาสา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด

ยังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในความทรงจำ พร้อมความประทับใจจากการเป็นผู้ให้ กับโครงการ ซี แวลู จิตอาสา ซึ่งในครั้งนี้ได้เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนธรรมิกวิทยา หรือชื่อเดิมว่าโรงเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอด แต่ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาพระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า “โรงเรียนธรรมิกวิทยา” และทรงเขียนความหมายให้ว่า “โรงเรียนธรรมิกวิทยา หมายความว่า โรงเรียนที่มีซึ่งวิชาความรู้และการประพฤติในความดี” โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระองค์ท่านที่ทรงอยากเห็นคนตาบอดเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอดในต่างประเทศ ซึ่งพระองค์ได้มีพระกระแสรับสั่งในเรื่องนี้ไว้เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 และในภายหลังได้รับการบริจาคพื้นที่จำนวน 8 ไร่ ในเขตอำเภอเขาย้อยแก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานศึกษา โดยมูลนิธิได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนในทันที ต่อมาโรงเรียนธรรมิกวิทยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอีกครั้งจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

เพื่อเป็นการสืบทอดเจตตนารมณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในเบื้องต้นนั้น ทางบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งกลุ่มจิตอาสา เพื่อให้พนักงานที่มีความสนใจ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมทำความดีต่อสังคม โดยได้เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับเด็กๆ แบ่งกลุ่มเป็นพี่เลี้ยง พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน เรื่องราวและความประทับใจมากมาย ทำให้รู้สึกได้ว่าการเป็นผู้ให้นั้น กลับเสมือนเป็นผู้ได้รับเสียเอง ในส่วนของการสนับสนุน ทางบริษัทได้นำอุปกรณ์การเรียนต่างๆรวมไปถึงทุนการศึกษามอบให้กับทางโรงเรียน เชื่อว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งของการได้ทำหน้าที่เพื่อสังคม โดยเฉพาะกับเด็กๆเหล่านี้ เพราะวันข้างหน้าเขาจะเติบโตมาได้อย่างเข็มแข็ง เพราะเราให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน

“เมื่อเราเสียสละสิ่งที่เรามีให้แก่ใคร เพียงแค่นี้เราก็สามารถสร้างสุขให้ตนเองและผู้คนรอบข้างก็จะได้รับความสุขจากเราด้วยเช่นกัน”

ไทยนับถอยหลังเจ้าภาพประชุม APEC CEO Summit 2022 ถกแนวทางเศรษฐกิจโลก

ภาคเอกชนไทย พร้อมแล้วสำหรับบทบาทเจ้าภาพ ภายใต้การจัดงานในแนวทาง ‘Embrace, Engage Enable’ การประชุมที่นับเป็นการรวมตัวสุดยอดซีอีโอ ผู้นำเอเปค ผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำทางความคิดระดับภูมิภาคและระดับโลกจาก 21 เขตเศรษฐกิจ

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.