ซูเปอร์ ซีเชฟ ส่งกำลังใจให้แพทย์ไทยต้านโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 ในปัจจุบัน มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและขยายวงกว้างไปแล้วในหลายๆประเทศทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และมีรายงานการระบาดของโรค จากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขว่า อาจจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับมือกับ COVID – 19 อย่างต่อเนื่อง

26 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภาหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต้านภัย COVID – 19 โดยทาง คุณ พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจ ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องสำเร็จรูป ตรา ซูเปอร์ ซีเชฟ ให้กับสภากาชาดไทย เป็นมูลค่า 1,000,000 บาท

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง จะถูกส่งมอบให้กับทีมแพทย์และทีมงานในด้านสารธารสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงาน และก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ตลอดจนสามารถดูแลผู้ผู้ป่วยทุกคนให้มีอาการกลับมาเป็นปกติ