ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ขึ้นรับรางวัล เพชรพาณิชย์

รางวัล “เพชรพาณิชย์” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดขึ้น  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์  รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่ กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งพิธีมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์” นี้จะจัดขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ (วันที่ 20 สิงหาคม) ของทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแบบอย่างของบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเท ในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ การค้า การพาณิชย์ ทั้งในระดับองค์กร สังคมส่วนรวม และระดับประเทศ รางวัล “เพชรพาณิชย์” จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2553  และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (ปี 2563) เป็นปีที่ 11

              รางวัล “เพชรพาณิชย์” แบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ และสาขา ข้าราชการและพนักงาน  สำหรับในปี 2563 นี้  มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์”  จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย  โดยจะมีพิธีมอบรางวัล ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 100 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดาชั้น 12 กระทรวงพาณิชย์   

             ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับรางวัล “เพรชพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการด้านสินค้าอุตสาหกรรม จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12  การได้เข้ารับรางวัลในสาขานี้ เกิดจากความตั้งใจในการทุ่มเทการทำงานอย่างสุดความสามารถและคอยให้การสนับสนุน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้จนสำเส็จ

ไทยนับถอยหลังเจ้าภาพประชุม APEC CEO Summit 2022 ถกแนวทางเศรษฐกิจโลก

ภาคเอกชนไทย พร้อมแล้วสำหรับบทบาทเจ้าภาพ ภายใต้การจัดงานในแนวทาง ‘Embrace, Engage Enable’ การประชุมที่นับเป็นการรวมตัวสุดยอดซีอีโอ ผู้นำเอเปค ผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำทางความคิดระดับภูมิภาคและระดับโลกจาก 21 เขตเศรษฐกิจ

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.