ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ขึ้นรับรางวัล เพชรพาณิชย์

รางวัล “เพชรพาณิชย์” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดขึ้น  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์  รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่ กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งพิธีมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์” นี้จะจัดขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ (วันที่ 20 สิงหาคม) ของทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแบบอย่างของบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเท ในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ การค้า การพาณิชย์ ทั้งในระดับองค์กร สังคมส่วนรวม และระดับประเทศ รางวัล “เพชรพาณิชย์” จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2553  และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (ปี 2563) เป็นปีที่ 11

              รางวัล “เพชรพาณิชย์” แบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ และสาขา ข้าราชการและพนักงาน  สำหรับในปี 2563 นี้  มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์”  จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย  โดยจะมีพิธีมอบรางวัล ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 100 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดาชั้น 12 กระทรวงพาณิชย์   

             ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับรางวัล “เพรชพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการด้านสินค้าอุตสาหกรรม จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12  การได้เข้ารับรางวัลในสาขานี้ เกิดจากความตั้งใจในการทุ่มเทการทำงานอย่างสุดความสามารถและคอยให้การสนับสนุน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้จนสำเส็จ

ยูนิคอร์ดร่วมมือ GMI เพิ่มขีดความสามารถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)

Read more

หอการค้าไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.