ติดต่อเรา

Interested in our services or need advice? Then please get in touch and we’ll be glad to help.

บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)

39/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. :+66 (0) 3442 4437 – 42
แฟกซ์. :+66 (0) 3487 9804
อีเมล์ : info@seavaluegroup.com

Thailand (Bangkok)
L.P.N. TOWER 12th floor, 216/44, Nanglinchee Rd., Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120,Thailand  
Tel. +66 (0) 2285 2918 (104)
Fax. +66 (0) 3487 9804
info@seavaluegroup.com

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)

39/3 หมู่ 8ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. :+66 (0) 3442 4437 – 42
แฟกซ์. :+66 (0) 3487 9804
อีเมล์. info@seavaluegroup.com

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) สาขา2

56/5 หมู่ 3 ถ.บ้านศรีเมือง ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทร. :+66 (0) 3446 8095
แฟกซ์. :+66 (0) 3483 1218
อีเมล์ :info@seavaluegroup.com

บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด

44/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. :+66 (0) 3432 3989, +66 (0) 3432 7691, +66 (0) 3432 3992
แฟกซ์. :+66 (0) 3432 1987
อีเมล์ :info@seavaluegroup.com

SEA VALUE ATLANTIC SAS

Z.A de Kergario 56160 Lignol France
Tel. +33 (0)297 79 18 34
Fax. +33 (0)297 27 07 46
info@seavaluegroup.com
www.seavalue.eu

Netherlands
Melkrijder 16 (1st Floor) 3861 SG Nijkerk, The Netherlands
Tel. +31 (0) 33 2533200
Fax. +31 (0) 33 2533201
info@seavaluegroup.com

France
Sea Value France SAS Z.A de Kergario 56160 Lignol France
Tel. +33 (0)297 07 47 14
sales.france@seavalue.eu