การรับมือ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

ด้วยสถานการณ์ การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดมากขึ้น แม้กระทั่งตอนนี้ พื้นที่ในเขตสมุทรสาครเอง ก็เข้าเป็นพื้นที่วิกฤตสีแดงที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างสูงสุดเพื่อไม่ให้การแพร่เชื้อนั้นขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ ด้วยสาเหตุนี้ คณะผู้บริหารในเครือบริษัท ซี แวลูจำกัด(มหาชน) มีความห่วงใยและกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก โดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้ออกมากำชับและร่วมวางแผน จัดทำเป็นมาตราการต่างๆเพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญ ให้ความร่วมมือการในการปกป้องและ ป้องกันกันอย่างเต็มที่ ด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนๆสามารถเรียนรู้ พร้อมรับมือในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ต่อไปได้  

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.