โครงการฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจให้สงบ

นยุคที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การแข่งขัน และความวุ่นวายมากมาย ทำให้ใครหลายคนหันหน้าเข้าหาธรรมะ และเลือกพักผ่อนจิตใจตัวเองด้วยการนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ใครก็สามารถทำได้ ทำให้ในปัจจุบันหลายคนได้หันมาฝึกการทำสมาธิเพื่อให้จิตใจได้สงบ และสิ่งสำคัญ คือ การได้นำการฝึกฝนมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตในปัจจุบัน 

บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมการฝึกสมาธิกับพนักงานในองค์กร มีพนักงานหลากหลายอายุ หลายกลุ่มที่ให้ความสนใจ และสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โครงการฝึกสมาธิพัฒนาจิตร ปลูกจริยธรรมในการณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  โดยหลักสูตรเป็นการฝึกเป็นเวลา 2 วัน 27-28 กุมภาพันธ์ 2559  มีพระครูสังฆรักษ์สามารถ ธัมมทินโน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าโครงการ บรรยากาศในการโครงการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การฝึกสมาธิเพื่อกำหนดจิตใจให้เรียนรู้สภาวะรอบตัว นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมยังจะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนา 

หลักในการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้เป็นสุข เชื่อว่าผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้ประโยชน์อย่างมากในการฝึก สามารถนำสิ่งที่ได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตควบคู่กันไป 

 

 

 

ประชุม ห่วงต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดย กกร.ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจำเดือนกันยายน

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันอาหารและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.