โครงการฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจให้สงบ

นยุคที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การแข่งขัน และความวุ่นวายมากมาย ทำให้ใครหลายคนหันหน้าเข้าหาธรรมะ และเลือกพักผ่อนจิตใจตัวเองด้วยการนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ใครก็สามารถทำได้ ทำให้ในปัจจุบันหลายคนได้หันมาฝึกการทำสมาธิเพื่อให้จิตใจได้สงบ และสิ่งสำคัญ คือ การได้นำการฝึกฝนมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตในปัจจุบัน 

บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมการฝึกสมาธิกับพนักงานในองค์กร มีพนักงานหลากหลายอายุ หลายกลุ่มที่ให้ความสนใจ และสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โครงการฝึกสมาธิพัฒนาจิตร ปลูกจริยธรรมในการณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  โดยหลักสูตรเป็นการฝึกเป็นเวลา 2 วัน 27-28 กุมภาพันธ์ 2559  มีพระครูสังฆรักษ์สามารถ ธัมมทินโน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าโครงการ บรรยากาศในการโครงการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การฝึกสมาธิเพื่อกำหนดจิตใจให้เรียนรู้สภาวะรอบตัว นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมยังจะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนา 

หลักในการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้เป็นสุข เชื่อว่าผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้ประโยชน์อย่างมากในการฝึก สามารถนำสิ่งที่ได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตควบคู่กันไป 

 

 

 

ยูนิคอร์ดร่วมมือ GMI เพิ่มขีดความสามารถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)

Read more

ไทยนับถอยหลังเจ้าภาพประชุม APEC CEO Summit 2022 ถกแนวทางเศรษฐกิจโลก

ภาคเอกชนไทย พร้อมแล้วสำหรับบทบาทเจ้าภาพ ภายใต้การจัดงานในแนวทาง ‘Embrace, Engage Enable’ การประชุมที่นับเป็นการรวมตัวสุดยอดซีอีโอ ผู้นำเอเปค ผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำทางความคิดระดับภูมิภาคและระดับโลกจาก 21 เขตเศรษฐกิจ

Read more

หอการค้าไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.