เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ใช้ฟอกไตสู้ภัย COVID-19 #3

โครงการ ซีแวลู ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 #3 ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเครื่องไตเทียมและเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ใช้ฟอกไต (แบบเคลื่อนที่) ไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมอบให้กับโรงพยาบาลสามพราน ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564  คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปมอบเครื่องไตเทียมและเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ใช้ฟอกไต (แบบเคลื่อนที่) บริจาคโดย บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด นำทีมโดยคุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ คุณวรรณศิริ เหล่าศิริชน คุณคณิต เสรีตระกูล คุณวินัย ไทยเจริญ คุณธีรนันท์ บัวบางและตัวแทนพนักงาน บริษัท ไอ.เอส.เอ แวลู จำกัดเดินทางร่วมบริจาคเครื่องไตเทียม รุ่น 4008S The Next Generation (HEMO DIALYSIS MACH 4008S) จำนวน 1 เครื่องและเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ใช้ฟอกไต (แบบเคลื่อนที่) รุ่น Xion-TW-20-DO จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 830,000 บาท