มาตราการทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์โรคระบาด เชื้อไวรัส COVID -19 ที่ในหลายประเทศให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในขณะนี้ ทำให้หลายหน่วยงาน ได้มีมาตรการป้องกันมากขึ้น ทางบริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากมีนโยบายออกเป็นประกาศเร่งด่วน ได้มีแนวทางการป้องกันมิให้เกิดภาวะต่อการสุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID -19

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ได้มีการทำความสะอาดตามเส้นทางเข้าสู่โรงงานผลิต เพื่อเป็นการป้องกันและทำให้พื้นที่ตามจุดต่างๆมีความสะอาดมากขึ้น โดยมีการใช้รถดับเพลิงมาฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาด และ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานจำนวนหนึ่ง มาช่วยกันทำความสะอาดพื้นตามเส้นทาง ยาวไปตลอดทาง จนถึงโรงอาหารด้านใน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางแผนก ธุรการ และ ส่วนงาน รักษาความปลอดภัยที่มาอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ทั้งนี้จะมีการทำความสะอาดอีกครั้งในตามจุดอื่นๆเพิ่มเติมต่อไป

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ขึ้นรับรางวัล เพชรพาณิชย์

รางวัล “เพชรพาณิชย์” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์

Read more

ยูนิคอร์ดร่วมมือ GMI เพิ่มขีดความสามารถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.