มาตราการทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์โรคระบาด เชื้อไวรัส COVID -19 ที่ในหลายประเทศให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในขณะนี้ ทำให้หลายหน่วยงาน ได้มีมาตรการป้องกันมากขึ้น ทางบริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากมีนโยบายออกเป็นประกาศเร่งด่วน ได้มีแนวทางการป้องกันมิให้เกิดภาวะต่อการสุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID -19

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ได้มีการทำความสะอาดตามเส้นทางเข้าสู่โรงงานผลิต เพื่อเป็นการป้องกันและทำให้พื้นที่ตามจุดต่างๆมีความสะอาดมากขึ้น โดยมีการใช้รถดับเพลิงมาฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาด และ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานจำนวนหนึ่ง มาช่วยกันทำความสะอาดพื้นตามเส้นทาง ยาวไปตลอดทาง จนถึงโรงอาหารด้านใน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางแผนก ธุรการ และ ส่วนงาน รักษาความปลอดภัยที่มาอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ทั้งนี้จะมีการทำความสะอาดอีกครั้งในตามจุดอื่นๆเพิ่มเติมต่อไป