รู้จักซี แวลู

บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในเดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช 2547 เป็นลักษณะ บริษัทโฮลดิ้ง อันประกอบด้วยสองบริษัทผู้ผลิตทูน่าชั้นนำของโลก คือ บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)  และบริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด จากการรวมรวมประสบการณ์ การผลิตทูน่าอันแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัท ประกอบด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในการผลิต  ทำให้ ซี แวลู  ประสบความสำเร็จในสินค้าอันหลากหลาย เป้าหมายคือ การผลิตสินค้าที่รับประกันคุณภาพชั้นพรีเมี่ยม แก่ผู้บริโภค ตรงต่อเวลา  และสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกมุมโลก

logo ISAValue

บริษัท ไอ.เอส.เอ แวลู จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านปลาทูน่ากระป๋องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน บริษัท ผลิตปลาทูน่าคุณภาพสูงหลากหลายชนิดทุกวันโดยมีหลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดตลอดกระบวนการผลิต

logo Unicord-

นับตั้งแต่ บมจ. ยูนิคอร์ด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523 เราได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปลาทูน่าในบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งของ บมจ. ยูนิคอร์ด ซึ่งได้การยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั่วโลก

logo SeaValue-Dis-Glow

ซี แวลู แอตแลนติส เอส.เอ.เอส มีความเชี่ยวชาญในการผลิตปลาทูน่า ปลาแซลมอนและอาหารทะเลระในดับพรีเมี่ยมในบรรจุภัณฑ์รูปแบบถุงพลาสติกพาสเจอร์ไรส์ และผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อสำหรับ เพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภค

100%

1,000 ตัน/วัน

ประสบการณ์

จากการรวมรวมประสบการณ์  การผลิตทูน่าอันแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัท  ประกอบด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในการผลิต  ทำให้ซีแวลู  ประสบความสำเร็จในสินค้าอันหลากหลาย เป้าหมายคือ   การผลิตสินค้าที่รับประกันคุณภาพชั้นพรีเมี่ยมแก่ผู้บริโภค  ตรงต่อเวลา  และสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกมุมโลก จุดแข็งของ ซีแวลู ประสบการณ์  จากประสบการณ์การผลิตทูน่านานกว่า 30 ปี ซีแวลูได้ก้าวเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกชั้นนำของโลก ความสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ คือ การฝึกฝนทีมงานทุกฝ่าย ทั้งทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบมาตรฐานคุณภาพ ทีม QC ในการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ย่อมเป็นหลักประกันถึงคุณภาพอันน่าเชื่อถือของสินค้า ตลอดจนความสารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ

ความยั่งยืน

ความยั่งยืน ซี แวลู ได้มีส่วนร่วมพัฒนาและสนับสนุนวิธีการประมงอย่างยั่งยืน  บริษัทร่วมเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นสมาชิกของ ISSF หรือ INTERNATIONAL SEAFOOD SUSTAINABILITY FOUNDATION เป็นองค์กรที่มีเจตนารมณ์ในการรักษาความยั่งยืนของสัตว์น้ำ  ซึ่งได้รับการสนับสนุน  และ ยอมรับโดยผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในทุกมุมโลก เป้าหมาย คือการรักษาพันธุ์ทูน่าในระดับการเจริญเติบโตอย่างหยั่งยืน  ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาทูน่าในแต่ล่ะผลิตภัณฑ์ เป็นปลาที่จับถูกต้องตามกฎหมาย

School-Fish-980x493