สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการให้ เป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คนไทยและแรงงานข้ามชาติ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครได้รับผลกระทบโดยตรง บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการ  “ยูนิคอร์ด ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” โดยส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 600 แพ็ค และผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องตรา บิ๊กโบว์ จำนวน 2,000 กระป๋อง โดยมี คุณวัฒนา สาคร รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนรับมอบ ให้กับศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 53 แพ็ค ให้กับศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมุทรสาคร รวมมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 38,325 บาท งานนี้ อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจ ความยิ่งใหญ่ของการให้ คือการส่งต่อไปไม่รู้จบ