ร่วมแบ่งปันน้ำใจ วัดพระบาทน้ำพุ

กิจกรรมในโครงการ โดยคุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค  บริโภคและเวชภัณฑ์ ถวายเพลพระสงฆ์ เลี้ยงอาหารกลางวัน เข้าเยี่ยมผู้ป่วยและไหว้พระขอพร