ร่วมโรงทาน ณ ท้องสนามหลวง

 

บริษัท Sea Value ร่วมตั้งเต้นท์โรงทาน ทำขนมจีนน้ำยาทูน่า แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2559 ณ ท้องสนามหลวง โดยได้นำอาหารเป็น ขนมจีน น้ำยาปลาทูน่า ไปแจกจ่ายให้กับผู้คนในบริเวณรอบท้องสนามหลวง ในกิจกรรมครั้งนี้เป็นความตั้งใจของผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน บรรยากาศในทุกๆวันจะคอยมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงานสลับเปลี่ยนหมุ่นเวียนกันมาช่วยงานกันในทุกๆวัน เป็นอีกหนึ่งของความประทับใจ พี่เกิดจากความตั้งใจเพื่อดูแล พี่น้องประชาชนที่มาร่วมในพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช