หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ “ฉีดกันเถอะ..ครับ”

 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในตอนนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อร่างกายได้รับภูมิคุ้มกันสามารถป้องการอันตรายที่เกิดจากการได้รับเชื้อโควิด-19 และผลกระทบอีกมากมายที่อาจจะตามมาถ้าหากไม่รับวัคซีน ฉะนั้นเพื่อให้การแพร่ระบาดไม่สามารถขยายวงกว้างออกไปได้ ประชาชนควรให้ความร่วมมือในการเข้ารับวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

          ที่บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดี และให้ความสำคัญในการรณรงค์ให้พนักงานได้เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและโดยเร็วที่สุด โดยคุณ อมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ และ คุณสมบัติ  จันทร์ศศิธร ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน และเล่าถึงประสบการณ์ในการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ยังได้เชิญชวนให้พนักงานทุกคนมาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อให้มีภูมิต้านทานเชื้อไวรัสโควิด-19 และหยุดการแพร่เชื้อได้ในสุด