สนับสนุนภาครัฐแก้ไขปัญหาโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด นำโดยคุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบริษัท ได้เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เพื่อมอบผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ตรา บิ๊กโบว์ล จำนวน 10,000 กระป๋อง มูลค่า 170,000 บาท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครปฐมนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้ง ขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณ ท่าน หน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครปฐม และสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ที่ได้มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังตลอดมา