สั่งงดนำเข้าสัตว์น้ำจากเมียนมาร์หวั่นสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์  คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุ คลื่น Mcotnews FM 100.5  ถึงประเด็น กรมประมง เตรียมจัดหาสะพานปลาชั่วคราวช่วยขนถ่ายสินค้าประมง และ ​สั่งงดนำเข้าสัตว์น้ำจากเมียนมาเด็ดขาด เนื่องจากภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกล่าวถึงการจัดระเบียบการส่งมอบสินค้าเพื่อมิให้เกิดการปนเปื้อนอเชื้อไวรัสย่างเด็ดขาด

หอการค้าไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

Read more

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ขึ้นรับรางวัล เพชรพาณิชย์

รางวัล “เพชรพาณิชย์” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.