สั่งงดนำเข้าสัตว์น้ำจากเมียนมาร์หวั่นสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์  คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุ คลื่น Mcotnews FM 100.5  ถึงประเด็น กรมประมง เตรียมจัดหาสะพานปลาชั่วคราวช่วยขนถ่ายสินค้าประมง และ ​สั่งงดนำเข้าสัตว์น้ำจากเมียนมาเด็ดขาด เนื่องจากภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกล่าวถึงการจัดระเบียบการส่งมอบสินค้าเพื่อมิให้เกิดการปนเปื้อนอเชื้อไวรัสย่างเด็ดขาด