ส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

ในวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้นในทุกๆ วัน เป็นเหตุให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลรักษาเยียวยาผู้ป่วย แต่ในขณะเดียวกันก็มีการ ให้ช่วยเหลือจากหลากหลายหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนและคอยเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยเมื่อล่าสุด

กลุ่มบริษัทในเครือ ซี แวลู จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณ วิจิตตรา อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้นำผลิตภัณฑ์ ปลากระป๋องตรา ซูเปอร์ ซี เชฟ มูลค่า 100,000 บาท  เข้าบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่คอยอาสาร่วมใจสู้ โควิด 19 อยู่ในขณะนี้ได้มีกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานต่อไป