ส่งมอบพันธุ์ปลากะพงขาว ต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง

สานต่อ กับกิจกรรมที่พึ่งผ่านไป กับการคืนสู่สังคมใน โครงการ “Seavalue ปั้นฝันปันยิ้มให้น้อง” ภายหลังจากการลงพื้นที่เข้าไปปรับปรุงระบบน้ำดื่มน้ำใช้ให้กับ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม และได้นำพนักงานจำนวนหนึ่งไปร่วมทำกิจกรรมกับทางโรงเรียน ภายหลังจากกิจกรรมในครั้งนั้น คุณอมรพันธ์ุ อร่ามวัฒนานนท์  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จักการเรียนรู้เพื่อเพิ่งพาตนเอง จึงได้ต่อยอดสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับทางโรงเรียน โดยการส่งมอบพันธุ์ปลากะพงขาวจำนวน 3,000 ตัว ให้กับทางโรงเรียนได้นำไปเพาะเลี้ยงภายในบ่อปลาของโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) และ บริษัท นีโอเอสเค จำกัด ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งมอบพันธุ์ปลากะพงขาว ให้กับทางโรงเรียนได้นำไปเลี้ยงเพาะพันธุ์เพื่อขยายจำนวนให้มีปริมาณมากขึ้นและสามารถนำปลาที่โตเต็มวัยไปขายในท้องตลาดได้ นอกจากนั้นยังได้มีผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้ กับทางผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความสนใจการเพราะพันธุ์ปลากะพงขาว กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหาร คุณ วินัย ตันเจริญ ผู้จัดการฝ่าย คลังสินค้าและสโตร์ จากบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) และ คุณบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท นีโอเอสเค จำกัด มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ร่วมกับผู้ปกครองและคณะคุณครู ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวลงสู่บ่อปลา จำนวน 2,500 ตัว และอีก 500 ตัวได้มอบให้กับผู้ปกครองที่มีความสนใจนำไปเพาะเลี้ยงต่อไปในอนาคต

การส่งมอบพันธุ์ปลาครั้งนี้เป็นการต่อยอดเพื่อพัฒนาศัยภาพที่ทางโรงเรียนได้มีวัตถุประสงค์เอาไว้ โดยฝึกฝนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองโดยช่วยกันดูแลผลผลิตต่างๆภายในโรงเรียน เช่น พืชผักที่ได้จากการปลูก ปลาที่ได้จากการเลี้ยง สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เด็กนักเรียนมีรายได้ สั่งสมเป็นทุนการศึกษาต่อยอดให้ตัวเองในอนาคต เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการส่งเสริมและช่วยให้เกิดการต่อยอด ขยายผล ไปในวันข้างหน้าได้เป็นอย่างดี

ประชุม ห่วงต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดย กกร.ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจำเดือนกันยายน

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.