ธุรกิจเอกชนมองเศรษฐกิจไทยในวิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้าง ร ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมพูดคุย ในรายการ Zoom in คืนวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาในประเด็น เอกชนมองเศรษฐกิจไทยในวิกฤตโควิด-19 ทางโทรทัศรัฐสภาช่อง 10