แบ่งปัน เพื่อนซี้คู่ใจ น้องหมา-แมว กับแบรนด์ เน็กโกะ

บริษัทซี แวลู จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ สำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะกับน้องสุนัขและน้องแมว ด้วยการนำเอาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปภายใต้แบรนด์เน็กโกะ ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือให้กับสถานรับเลี้ยงดู สถานสงเคาระห์ น้องหมาน้องแมวตามสถานที่ต่างๆ ความตั้งใจนี้เกิดจากการเล็งความสำคัญของอาหารที่น้องสุนัขน้องแมวกินในแต่ละมื้อ สิ่งสำคัญด้านสารอาหารที่ควรจะได้รับ มีประโยชน์ครบถ้วน สร้างกระบวนการเจริญเติบโตที่เหมาะสมให้กับน้องหมาน้องแมว รวมถึงปัจจัยที่สถานรับเลี้ยงดูนั้นต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ทำให้ไม่สามารถดูแลน้องสุนัขและน้องแมวได้อย่างทั่วถึงเท่าที่ควร จึงได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ เป็นจำนวนทั้งหมด 80,000 ซอง แบ่งการส่งมอบให้กับสถานที่ต่างๆได้แก่ 1. บ้านแมวคุณเก๋ ชลลดา จ.นนทบุรี,  2. มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (home4animals) จ.นนทบุรี , 3. ป้าจุ๊ บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจร จ.สุพรรณบุรี, 4. บ้านป้าเกษ น้องหมาแมว จ.สุพรรณบุรี, 5. แม่พิมพ์ บ้านสี่ขาหมาแมววัดมะพร้าวเตี้ย จ.สุพรรณบุรี

หอการค้าไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

Read more

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ขึ้นรับรางวัล เพชรพาณิชย์

รางวัล “เพชรพาณิชย์” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.