แบ่งปัน เพื่อนซี้คู่ใจ

บริษัทซี แวลู จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ สำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะกับน้องสุนัขและน้องแมว ด้วยการนำเอาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปภายใต้แบรนด์เน็กโกะ ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือให้กับสถานรับเลี้ยงดู สถานสงเคาระห์ น้องหมาน้องแมวตามสถานที่ต่างๆ ความตั้งใจนี้เกิดจากการเล็งความสำคัญของอาหารที่น้องสุนัขน้องแมวกินในแต่ละมื้อ สิ่งสำคัญด้านสารอาหารที่ควรจะได้รับ มีประโยชน์ครบถ้วน สร้างกระบวนการเจริญเติบโตที่เหมาะสมให้กับน้องหมาน้องแมว รวมถึงปัจจัยที่สถานรับเลี้ยงดูนั้นต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ทำให้ไม่สามารถดูแลน้องสุนัขและน้องแมวได้อย่างทั่วถึงเท่าที่ควร จึงได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ เป็นจำนวนทั้งหมด 80,000 ซอง แบ่งการส่งมอบให้กับสถานที่ต่างๆได้แก่ 1. บ้านแมวคุณเก๋ ชลลดา จ.นนทบุรี,  2. มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (home4animals) จ.นนทบุรี , 3. ป้าจุ๊ บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจร จ.สุพรรณบุรี, 4. บ้านป้าเกษ น้องหมาแมว จ.สุพรรณบุรี, 5. แม่พิมพ์ บ้านสี่ขาหมาแมววัดมะพร้าวเตี้ย จ.สุพรรณบุรี