สายธารบารมี ร่วมเติมความสุข แบ่งปันความอิ่ม

เมตรตาธรรมค้ำจุนโลก อานิสงส์แห่งความดี โดย พระอุดมพรประชากร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาทเป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์

และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์น้ำใจคน กิจกรรม “โครงการ สายธารบารมี ร่วมเติมความสุข แบ่งปันความอิ่ม ” ของ บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดตั้งโครงการนี้ เพื่อช่วยเหลือไปยังวัดพระบาทน้ำพุ โครงการนี้ได้เสียงตอบรับที่ดีจากพนักงาน ทุกภาคส่วนในองค์กร จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจ โดย มีการเปิดรับบริจาคข้าวสารอาหาร ขนมปังปี๊บ และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยได้พาพนักงานส่วนหนึ่งไปร่วมทำกิจกรรม CSR  ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 นำโดย คุณอมรพันธ์ุ อร่ามวัฒนานนท์ (คุณแบงค์) ที่ได้ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย การเดินทางในครั้งนี้ ได้สร้างพลังใจให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ เพราะการที่เราได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้นเป็นการแสดงว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป ที่สำคัญยังช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้จักการแบ่งปันผู้อื่น และ การเป็นผู้ที่ได้รับความสุขจากการให้  ก่อนที่ทางคณะเดินทางกลับ ทางบริษัทได้พาพนักงานไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ เยี่ยมชมโบราณสถานในจังหวัดอยุธยาก่อนเดินทางกลับ ถือได้ว่าการเดินทางทำกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ได้สร้างแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตแก่พนักงาน ทำให้พนักงานรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพนักงานเกิดความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ และหวังว่าจะมีกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ประชุม ห่วงต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดย กกร.ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจำเดือนกันยายน

Read more

ไทยนับถอยหลังเจ้าภาพประชุม APEC CEO Summit 2022 ถกแนวทางเศรษฐกิจโลก

ภาคเอกชนไทย พร้อมแล้วสำหรับบทบาทเจ้าภาพ ภายใต้การจัดงานในแนวทาง ‘Embrace, Engage Enable’ การประชุมที่นับเป็นการรวมตัวสุดยอดซีอีโอ ผู้นำเอเปค ผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำทางความคิดระดับภูมิภาคและระดับโลกจาก 21 เขตเศรษฐกิจ

Read more

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ขึ้นรับรางวัล เพชรพาณิชย์

รางวัล “เพชรพาณิชย์” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.