สายธารบารมี ร่วมเติมความสุข แบ่งปันความอิ่ม

เมตรตาธรรมค้ำจุนโลก อานิสงส์แห่งความดี โดย พระอุดมพรประชากร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาทเป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์

และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์น้ำใจคน กิจกรรม “โครงการ สายธารบารมี ร่วมเติมความสุข แบ่งปันความอิ่ม ” ของ บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดตั้งโครงการนี้ เพื่อช่วยเหลือไปยังวัดพระบาทน้ำพุ โครงการนี้ได้เสียงตอบรับที่ดีจากพนักงาน ทุกภาคส่วนในองค์กร จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจ โดย มีการเปิดรับบริจาคข้าวสารอาหาร ขนมปังปี๊บ และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยได้พาพนักงานส่วนหนึ่งไปร่วมทำกิจกรรม CSR  ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 นำโดย คุณอมรพันธ์ุ อร่ามวัฒนานนท์ (คุณแบงค์) ที่ได้ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย การเดินทางในครั้งนี้ ได้สร้างพลังใจให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ เพราะการที่เราได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้นเป็นการแสดงว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป ที่สำคัญยังช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้จักการแบ่งปันผู้อื่น และ การเป็นผู้ที่ได้รับความสุขจากการให้  ก่อนที่ทางคณะเดินทางกลับ ทางบริษัทได้พาพนักงานไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ เยี่ยมชมโบราณสถานในจังหวัดอยุธยาก่อนเดินทางกลับ ถือได้ว่าการเดินทางทำกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ได้สร้างแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตแก่พนักงาน ทำให้พนักงานรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพนักงานเกิดความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ และหวังว่าจะมีกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป