สนับสนุนภาครัฐแก้ไขปัญหาโควิด-19

สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครปฐมนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้ง ขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณ ท่าน หน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครปฐม และสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ที่ได้มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังตลอดมา

มอบผลิตภัณฑ์ 1.5 ล้าน ต่อสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีแวลู พร้อมคณะ ได้มอบผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องในเครือกลุ่มซีแวลู จำนวน 1.5 ล้านบาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร( คุณธีรพัฒน์ คัชมาตย์ , คุณสุรศักดิ์ ผลยังส่ง ) และผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาครเป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งการส่งมอบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความสำคัญในวิกฤติการแพร่ระบาด เพราะมีผู้คนมากมายที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตในแบบปกติได้ ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1.5 ล้านบาท ส่งมอบเพื่อให้ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชน แรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

อาหารกลางวัน แบ่งปัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กลับมาระบาดในรอบที่สองส่งผลให้คณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้สถานการ์นั้นกลับมาคลี่คลายได้โดยไว้ โดยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ผนึกกำลังอย่างเต็มที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากที่สถานการณ์ได้เป็นที่กังวลของให้ฝ่าย ทำให้การดูแลควบคุมนั้นต้องขอความร่วมมือจากหน่าวยงานภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมมือกันแก้ไข ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยหลายฝ่ายได้เข้าช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางภาครัฐ มาโดยตลอด  และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)  โดย คุณวรรณา เสริมสุวรรณสุข ผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณณัฐวี ดีเสมอ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ พร้อมคณะ  ได้เป็นผู้แทนบริษัทฯ สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 16 ม.ค.-28 ก.พ.2564 มูลค่า 5.5 แสนบาท (หรือจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดจะดีขึ้น) โดยมี คุณศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

มอบผลิตภัณฑ์ 1.5 ล้าน ต่อสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีแวลู พร้อมคณะ ได้มอบผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องในเครือกลุ่มซีแวลู จำนวน 1.5 ล้านบาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ( คุณธีรพัฒน์ คัชมาตย์ , คุณสุรศักดิ์ ผลยังส่ง ) และผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาครเป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งการส่งมอบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความสำคัญในวิกฤติการแพร่ระบาด เพราะมีผู้คนมากมายที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตในแบบปกติได้ ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1.5 ล้านบาท ส่งมอบเพื่อให้ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชน แรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19