Category Archives: Corporate social responsibility (CSR)

ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือให้กับสถานรับเลี้ยงดู สถานสงเคาระห์ น้องหมาน้องแมวตามสถานที่ต่างๆ ความตั้งใจนี้เกิดจากการเล็งความสำคัญของอาหารที่น้องสุนัขน้องแมวกินในแต่ละมื้อ สิ่งสำคัญด้านสารอาหารที่ควรจะได้รับ มีประโยชน์ครบถ้วน สร้างกระบวนการเจริญเติบโตที่เหมาะสมให้กับน้องหมาน้องแมว

Read more

กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ ซึ่งเน้นเรื่องสัมพันธภาพ

Read more

บริษัทในเครือ ซี แวลู ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ภาคใต้

Read more

บริษัท ซี แวลูฯ เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะเลปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

Read more

กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ที่บริษัทในเครือ ซี แวลูฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทตั้งฮั่วซิน

Read more

โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนนี้ ได้ถูกส่งมอบให้กับทางโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์  (สาครตาลสุวรรณาคม

Read more

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563

Read more

กิจกรรมสร้างสรรค์ กับ CSR ของ บริษัท ซี แวลู จำกัด(มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2562

Read more

น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นสถานการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลทำให้ประชาชนในจังหวัดได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

Read more

โครงการ ซี แวลู ปั้นฝันปันยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 3 จบลงด้วยภาพความประทับใจ และความตั้งใจที่จะตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง

Read more

10/26