เราจะร่วมมือพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พวกเราพร้อมสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำประมงแบบยั่งยืนและสร้างสรรค์  โดยเป็นสมาชิกของมูลนิธิความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล(ISSF) ในการอนุรักษ์ทรัพยากร และระบบนิเวศทางทะเล ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม ความถูกต้อง โปร่งใส เคราพต่อสิทธิมนุษยชนสากล และหลักการด้านแรงงานเพื่อนเป็นการป้องกะน ยับยั้ง และขจัดการทำสิ่งที่ผิดต่อกฏหมาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างชุมชนที่ร่วมมือกันในการเติบโตและพัฒนา

แบ่งปัน เพื่อนซี้คู่ใจ

สิ่งสำคัญด้านสารอาหารที่ควรจะได้รับ มีประโยชน์ครบถ้วน สร้างกระบวนการเจริญเติบโตที่เหมาะสมให้กับน้องหมาน้องแมว

ซี แวลู จิตอาสา

ซี แวลู เลงเห็นถึงความลำบากที่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณณ์ในครั้งนี้

คุณพร้อมรึยัง?

ที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เราดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์

"กดเพิ่มเพื่อน" เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านบัญชีทางการ
สอบถามหรือขอคำปรึกษาผ่านห้องแชทได้เลย!

เพิ่มเพื่อน

" พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน "

การแสดงผลงานนานาชาติ

การร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลก

Gulfood 2024

Gulfood is the gold standard for the global F&B community, and the most trusted name and source of lucrative deals, knowledge, and networking.

interzoo 2024

Dogs, cats, birds, fish, small animals and reptiles – Interzoo as the world’s leading trade fair for the pet industry shows the latest trends and innovations.

สร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน ด้วยบุคคลากรที่มีคุณภาพและมุ่งมั่น

"เราเชื่อว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนมาจากการทำงานร่วมกับบุคคลากรที่มีคุณภาพและมุ่งมั่น เราพร้อมที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จอันยั่งยืน"