แมนดาลา (Mandala) ในภาษาสันสกฤตมีความหมายว่า “วงกลม หรือ ศูนย์กลาง” เป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณ และเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาลในศาสนาพุทธและฮินดู การวาดภาพแมนดาลาจะเริ่มจากจุดศูนย์กลางของวงกลมและค่อย ๆ ขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ โดยใช้รูปทรงเรขาคณิต เส้น ลวดลายต่าง ๆ ซ้อนกันหลายชั้น และต้องมีความสมดุลและความสมมาตรกันในทุก ๆ ด้านรอบวงกลม การวาดภาพแมนดาลาจึงเป็นศิลปะที่สามารถสร้างสมาธิ ช่วยให้มีสติและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยปลดปล่อยอารมณ์และผ่อนคลายความรู้สึกและความวิตกกังวลได้

Mandala, meaning “circle or centre” in Sanskrit, is a spiritual symbol of the universe in Buddhism and Hinduism. The drawing starts from the centre of the circle and gradually expands over time using multiple layers of geometric shapes, lines, and patterns with a balance and symmetry in every aspect around the circle. As the drawing increases concentration, it helps stimulate creativity and calming, release emotions, relieve feelings and anxiety.

ข้อมูลจาก: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy 15 พฤษภาคม 2565 ศิลปะบำบัด ขจัดเครียด Mandala: The Art Therapy
https://www.facebook.com/100064422593085/posts/367595618731188/

How to Draw a Mandala

How to Draw a Mandala
https://www.art-is-fun.com/how-to-draw-a-mandala?fbclid=IwAR2-s_dAOe1LXHK6mZ_CFiZlKldupe2d0CStfmvRIryaT9pO3iyMOnSHyqQ

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.