“ Sea Value ปั้นฝัน ปันรอยยิ้มให้น้อง ”

“ Sea Value ปั้นฝัน ปันรอยยิ้มให้น้อง ” โครงการสานฝันที่ทางกลุ่มบริษัท ซี แวลู ได้เข้ามามีบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม เดิน-วิ่ง SV Mini Marathon มาใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

                    จากความตั้งใจดังกล่าว ทางบริษัท ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจตามโรงเรียนที่ขาดแคลนระบบน้ำดื่มน้ำใช้ และพบว่ามีโรงเรียนในหลายพื้นที่ ที่บริษัทควรเข้าไปให้การสนับสนุน  ซึ่งในครั้งนี้เราได้เข้าไปช่วยเหลือ และ สนับสนุน โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นโรงเรียนแรก โดยโรงเรียนแห่งนี้มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน ครูและบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 61 คน เด็กๆ ที่โรงเรียนแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ยึดอาชีพทำประมงเป็นส่วนใหญ่ ทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้เล็งเห็นว่าเด็กๆ แต่ละคนมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยจึงได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาเพื่อสอนให้เด็กๆ ได้มีรายได้จากการทำโครงการนี้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ ได้นำไปเรียนต่อในอนาคต

                   และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562  ที่ผ่านมา “ โครงการ Sea Value ปั้นฝันปันยิ้มให้น้อง ” ก็พร้อมออกเดินทางไปทำกิจกรรมดีๆ นำโดย คุณ อมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจากบริษัทต่างๆ ได้แก่ คุณมณี แต่ไสภาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด , คุณบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท นีโอเอสเค จำกัด , คุณอำนาจ เจนสาริกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาดุล  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , คุณกลุนัษฐ์ พึ่งหิรัญ ผู้จัดการ ธ.ออมสิน สาขาพันท้ายนรสิงห์  รวมไปถึงพนักงานส่วนหนึ่งในเครือบริษัท ซี แวลู ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมให้กับเด็กๆ  โดยกิจกรรมในวันนั้นประกอบไปด้วยการส่งมอบงานซ่อมแซมระบบน้ำอุปโภคบริโภค งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณอ่างล้างจาน การสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอาหารกลางวัน โดยมอบพันธุ์ปลาดุก พันธุ์กบ เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว  มอบก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดยในวันงานคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กบ ปลูกผัก กิจกรรมสันทนาการ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆ หลังจากนั้น คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และ คุณมณี แต่ไสภาพงษ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันบริจาค อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของต่างๆ และธนาคารออมสินได้มอบขนมให้เด็กๆ จำนวน 3 ลัง จากนั้นคุณอมรพันธุ์ ได้เชิญผู้บริหารจากบริษัทต่างๆ เข้าได้ร่วมเล่นเกมส์ เหยียบลูกโป่ง พร้อมแจกชุดขาวสำหรับร่วมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ชุดนักเรียน รองเท้าผ้าใบ กระเป๋านักเรียน อุปกรณ์การเรียนและของเล่นให้กับเด็กๆ อีกมากมาย

 ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมช่างระบบน้ำ ทีมช่าง-ซ่อมสร้างของเรา และทีมช่าง-ของทางบริษัท ธนาดุล ได้ช่วยกันดำเนินการซ่อมแซ่มระบบน้ำอุปโภคบริโภค และงานซ่อมแซมบริเวณภายในโรงเรียนต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ทำให้เราได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนคืนสู่สังคม และทำให้ทุกคนได้เห็นและร่วมรู้สึกยินดีไปกับสิ่งที่เราได้ร่วมกันทำ และเราเชื่อว่า สิ่งต่างๆ ที่เราได้ทำในวันนี้จะส่งผลให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า