อาสาบูรณะ วัดพระหินวนาราม

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:00 น. ออกเดินทางไปยังวัดพระหินวนาราม พนักงานจิตอาสาแบ่งพื้นที่ในการทำงานอย่างชัดเจนและเริ่มลงมือช่วยกันทำความสะอาดพื้นวัด ขัดและล้างพื้นโบสถ์ ล้างห้องน้ำ ตัดหญ้า เก็บขยะ กวาดพื้น ถูพื้นศาลา ทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ถึงแดดจะออก ฝนจะตก คนทุกก็สู้เต็มที่ ทำให้วัดพระหินวนารามสะอาดและพร้อมรับกฐินสามัคคี ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:30 น. คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ ร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นตัวแทนของครอบครัวอร่ามวัฒนานนท์ เดินทางมายังวัดพระหินวนาราม เพื่อร่วมทอดกฐินสามัคคี รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ (โต๊ะจีน) เวลา 11:30 น. ร่วมกันรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)  ยอดกฐินสามัคคีทั้งสิ้น 929,308 บาท

 

 

ยูนิคอร์ดร่วมมือ GMI เพิ่มขีดความสามารถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)

Read more

SEAVALUE GROUP

Sea Value PLC. provides excellent services and exceeds customer expectations and satisfaction. With a wide range of our successful product, Sea Value PLC. has delivered outstanding value to our customer and consumers all over the world.

HEAD OFFICE

39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Thasai, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
+66 (0) 3442 4437 – 42
+66 (0) 3487 9804info@seavaluegroup.com
Mon. – Fri. 8.30AM – 5.30PM

Sea Value PLC.