อาสาบูรณะ วัดพระหินวนาราม

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:00 น. ออกเดินทางไปยังวัดพระหินวนาราม พนักงานจิตอาสาแบ่งพื้นที่ในการทำงานอย่างชัดเจนและเริ่มลงมือช่วยกันทำความสะอาดพื้นวัด ขัดและล้างพื้นโบสถ์ ล้างห้องน้ำ ตัดหญ้า เก็บขยะ กวาดพื้น ถูพื้นศาลา ทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ถึงแดดจะออก ฝนจะตก คนทุกก็สู้เต็มที่ ทำให้วัดพระหินวนารามสะอาดและพร้อมรับกฐินสามัคคี ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:30 น. คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ ร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นตัวแทนของครอบครัวอร่ามวัฒนานนท์ เดินทางมายังวัดพระหินวนาราม เพื่อร่วมทอดกฐินสามัคคี รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ (โต๊ะจีน) เวลา 11:30 น. ร่วมกันรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)  ยอดกฐินสามัคคีทั้งสิ้น 929,308 บาท